Reinigen Bufferkelders

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellose kan veroorzaken. De aandoening ontstaat zodra de bacterie ingeademd wordt, bijvoorbeeld via een douche, een sproei-installatie of via een zwembad. Het is daarom noodzaak dat u voorkomt dat legionella in uw zwembad terecht komt en dat doet u door alle onderdelen goed te (laten) reinigen.

reinigen bufferkeldersLegionella kan ook in bufferkelders voorkomen door een combinatie van hoge temperaturen met bezinksel en andere vuiligheden. Daarom is het aan te raden om de bufferkelders minimaal één maal per jaar te reinigen. Duikservice & zwembadreparatie Orka zorgt ervoor dat het vuil, bezinksels en de afzetting verdwijnen en we controleren de leidingen en de betonconstructie.

Spanningscorrosie kan voorkomen op de ophangpunten van leidingen aangezien deze vaak onvoldoende bescherming hebben tegen dampen van chloor. Het is daarom belangrijk dat de leidingen ook bekeken worden tijdens de inspectie.

bufferkelders

Hoe werkt het reinigen van de bufferkelders?
Veel bedrijven kiezen ervoor om eerst de bufferkelders leeg te pompen en daarna de wanden schoon te spuiten met speciale apparatuur. Het nadeel van deze manier van werken is dat er water- en warmte verloren gaat en dat er een stilstaande circulatie ontstaat. De werkzaamheden van duikservice & zwembadreparatie Orka vereisen niet dat de bufferkelder wordt leeg getrokken.

We reinigen zowel volle als lege bufferkelders met behulp van hogedruk apparatuur en zorgen ervoor dat legionella niet meer voor komt op de wanden en plafonds. Tijdens dit onderhoud letten we ook goed op of er geen slijtage zoals scheuren is ontstaan. Deze manier van werken is kostenbesparend en houdt de circulatie op gang.